• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

MISYJNOŚĆ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Osoby życia konsekrowanego, poświęcające się na mocy samej konsekracji na służbę Kościołowi, powinny w sposób właściwy ich Instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej.

Wspólnoty życia kontemplacyjnego, zakładając klasztory w nowych Kościołach, dają wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chrystusie. Obecność ta jest korzystna wszędzie w świecie niechrześcijańskim, zwłaszcza w tych regionach, gdzie religie mają w wielkim poszanowaniu życie kontemplacyjne ze względu na ascezę i na poszukiwanie Absolutu.

Przed Instytutami życia czynnego, zarówno tymi, które mają ściśle misyjny charakter jak i tymi o innych charyzmatach otwierają się niezmierzone przestrzenie dla świadczenia miłosierdzia, przepowiadania ewangelicznego, wychowania chrześcijańskiego, szerzenia kultury i solidarności z ubogimi, dyskryminowanymi, zepchniętymi na margines i uciśnionymi.

Por. RM 69 -70

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska