• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Agencja Fides jak co roku z okazji Światowego Dnia Misyjnego, ostatnio 23 października 2011 r., przedstawiła statystykę ukazującą panoramę Kościoła misyjnego na świecie. Tabele są wyciągiem z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31 grudnia 2009 r.) i dotyczą członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, jego działalności w dziedzinie zdrowia, pomocy i wychowania. W nawiasach podana jest zmiana, wzrost (+) lub spadek (-) względem roku poprzedniego.

Ludność świata

Na 31 grudnia 2009 r., liczba ludności wynosiła 6.777.599.000 osób, ze wzrostem o 79.246.000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczy wszystkich kontynentów: Afryka (+ 19.983.000), Ameryka (+ 8.744.000), Azja (+ 47.702.000), Oceania (+ 967.000), Europa (+ 1.850.000).

Katolicy

W tym samym dniu liczba katolików wynosiła 1.180.665.000 ze wzrostem o 14.951.000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczy wszystkich kontynentów: Afryka (+ 6.530.000), Ameryka (+ 5.863.000), Azja (+ 1.814.000), Europa (+ 597.000), Oceania (+ 147.000). Procent katolików wzrósł o 0,02%, dochodząc do 17,42%. Mówiąc o kontynentach odnotowuje się wzrost w Afryce (+ 0,3), Ameryce (+0,04) i Azji (+ 0,01), podczas gdy spadek, jak w roku ubiegłym, odnotowano, w Europie (- 0,02) i na Oceanii (- 0,3).

Liczba mieszkańców i katolików na kapłana

Liczba mieszkańców na kapłana wzrosła w tym roku o 139, osiągając 13.154. Na poszczególnych kontynentach: wzrost w Ameryce (+ 70), Europie (+ 42) i na Oceanii (+ 181), a spadek w Afryce (- 313) i w Azji (- 628). Liczba katolików na kapłana wzrosła ogółem o 27, dochodząc do 2.876. Wzrost odnotowany został na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Azji: Afryka (+ 25), Ameryka (+ 32), Azja (- 30), Europa (+ 16), Oceania (+ 25).

Jednostki administracji kościelnej i stacje misyjne
Liczba jednostek administracji kościelnej wzrosła o 11 względem roku poprzedniego, dochodząc do 2.956, wraz z nowymi ośrodkami utworzonymi w Afryce (+ 3), Ameryce (+ 2) i w Azji (+ 6). Liczba stacji misyjnych z kapłanem wynosi 1.850 (o 185 więcej niż w roku ubiegłym) i odnotowuje się wzrost w Afryce (+ 280) i w Ameryce (+ 94), podczas gdy spadki odnotowano w Azji (- 69), w Europie (- 110) i na Oceanii (- 10). Liczba stacji misyjnych bez kapłana wzrosła ogółem o 5.459, dochodząc do 130.948. Wzrost dotyczy Afryki (+ 2.143), Ameryki (+ 2.131), Azji (+ 937) i Oceanii (+ 278), podczas gdy Europa odnotowuje spadek (- 30).

Biskupi

Liczba Biskupów wzrosła o 63, osiągając ogółem 5.065. Wzrost dotyczy tak biskupów diecezjalnych, jak i zakonnych. Liczba biskupów diecezjalnych wynosi 3.828 (o 42 więcej niż w roku ubiegłym), a biskupów zakonnych jest 1.237 (o 21 więcej). Wzrost liczby biskupów diecezjalnych dotyczy wszystkich kontynentów: Afryka (+ 2), Ameryka (+ 19), Azja (+ 1), Europa (+ 17) i Oceania (+ 3). Odnośnie zaś biskupów zakonnych jedyny spadek ich liczby dotyczy Oceanii (- 1), natomiast wzrost odnotowano w Afryce (+ 10), w Ameryce (+ 4), w Azji (+ 5) i w Europie (+ 3).

Kapłani

Ogólna liczba kapłanów na świecie wzrosła o 1.427 względem poprzedniego roku, osiągając 410.593. Kontynentem, gdzie ponownie odnotowuje się spadek jest Europa (- 1.674), podczas gdy wzrost ma miejsce w Afryce (+ 1.155), Ameryce (+ 413), Azji (+ 1.519) i na Oceanii (+ 14). Liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła o 1.535, dochodząc do 275.542. Wzrost odnotowano w  Afryce (+ 888), Ameryce (+ 946), Azji (+ 780) i na Oceanii (+ 26), a spadek w Europie (- 1.105). Liczba kapłanów zakonnych zmalała o 108 i jest ich ogółem 135.051. Odnotujmy wzrosty potwierdzające tendencję ostatnich lat: Afryka (+ 267) i Azja (+ 739), podczas gdy spadki dotyczą Ameryki (- 533), Europy (- 569) i Oceanii (-12).

Diakoni stali

Liczba diakonów stałych w świecie wzrosła o 952 i dochodzi ogółem do 38.155. Kolejny raz wzrost jest największy w Ameryce (+ 552) i w Europie (+ 326), dalej plasuje się Oceania (+ 57) i Azja (+ 23) z jedynym spadkiem w Afryce (- 6). Ogólna liczba diakonów stałych diecezjalnych na świecie wynosi 37.592, ze wzrostem o 1.053. Ich liczba wzrasta na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Afryki (- 2), a zwłaszcza w Ameryce (+ 623), Azji (+ 15), Europie (+ 359) i na Oceanii (+ 58). Ogólna liczba diakonów stałych zakonnych wynosi 563, ze spadkiem o 101 względem raportu z ubiegłego roku, a jedynym wyjątkiem jest Azja (+ 8), spadek ich liczby dotyczy Afryki (- 4), Ameryki (- 71), Europy (- 33) i Oceanii (- 1).

Bracia zakonni i siostry zakonne

Liczba braci zakonnych spadła o 412 i wynosi 54.229. Wzrost dotyczy tylko Afryki (+ 294), podczas gdy ich liczba spada w Ameryce (- 195), w Azji (- 60), w Europa (- 445) i na Oceanii (- 6). Potwierdza się ogólny spadek liczby sióstr zakonnych (– 9.697), których ogólna liczba wynosi 729.371.  Wzrost dotyczy Afryki (+ 1.249) i Azji (+ 1.399), spadek Ameryki (– 4.681), Europy (- 7.468) i Oceanii (– 196).

Instytuty świeckie

Liczba członków męskich instytutów świeckich wynosi 737 z ogólnym spadkiem o 6 osób. Na poziomie kontynentalnym odnotowuje się wzrost w Afryce (+ 5) i w Ameryce (+ 3). W Oceania jest stała sytuacja, podczas gdy liczba członków męskich instytutów świeckich maleje w Azji (- 1) i w Europie (- 13). Liczba członków żeńskich instytutów świeckich również w tym roku zmalała o 386 osób, dając ogółem 26.260 członkiń. Ich obecność wzrasta w Afryce (+ 37), w Azji (+ 180) i na Oceanii (+ 1), ale spada w Ameryce (- 30) i w Europie (- 574).

Misjonarze świeccy i katecheci

Liczba misjonarzy świeckich wynosi 320.226, z ogólnym wzrostem o 3.390. Ta liczba wzrasta w Afryce (+ 736), w Azji (+ 3.774) i w Europie (+ 428), podczas gdy spadki odnotowuje się w Ameryce (-1.531) i na Oceanii (- 17). Liczba katechetów wzrosła o 68.515 dochodząc do 3.151.077. Wzrosty dotyczą Afryki (+ 19.538), Ameryki (+ 36.319), Azji (+ 13.365) i Oceanii (+ 287), a jedyny kontynent, na którym liczba maleje to Europa (- 994).

Klerycy seminariów wyższych

W tym roku wzrosła również liczba kleryków wyższych seminariów diecezjalnych i zakonnych: ogółem było o 954 więcej kandydatów do kapłaństwa, dając ogółem liczbę 117.978. Wzrosty, jak w latach ubiegłych, dotyczą Afryki (+ 565), Azji (+ 781) i Oceanii (+ 15), podczas gdy spadki dotyczą znów w tym roku Ameryki (- 60) i Europy (- 347). Liczba kleryków wyższych seminariów diecezjalnych wynosi 71.219 (+ 43 względem poprzedniego roku), a seminariów zakonnych 46.759 (+ 911). Odnośnie kleryków diecezjalnych wzrost dotyczy Afryki (+ 425) i Azji (+ 121), spadek Ameryki (- 353), Oceanii (- 14) i Europy (- 136). Odnośnie kleryków zakonnych, wzrost ich liczby miał miejsce w Afryce (+ 140), w Ameryce (+ 293), w Azja (+ 660) i w Oceanii (+ 29), podczas gdy spadek w Europie (- 211).

Klerycy seminariów niższych

Ogólna liczba kleryków seminariów niższych, diecezjalnych i zakonnych, wzrosła o 1.631 osób i wynosi 103.991. Wzrost w Afryce (+ 1.765), w Azji (+ 211) i na Oceanii (+ 53), a spadek w Ameryce (- 337) i w Europie (- 61). Ogólna liczba kleryków seminariów niższych diecezjalnych wynosi 79.142 (+ 1.155), a zakonnych 24.849 (+ 476). Odnośnie kleryków seminariów niższych diecezjalnych odnotowuje się spadek w Ameryce (- 264), w Azji (- 97) i w Europie (- 18), podczas gdy wzrost w Afryce (+ 1.483) i na Oceanii (+ 51). Liczba kleryków seminariów niższych zakonnych spadła w Ameryce (- 73) i w Europie (- 43), a wzrosła w Afryce (+ 282), w Azji (+ 308) i na Oceanii (+ 2).

Instytucje oświatowe i wychowawcze

W dziedzinie oświaty i wychowania Kościół kieruje w świecie 68.119 przedszkolami na 6.522.320 uczniów, 92.971 szkołami podstawowymi na 30.973.114 uczniów, 42.495 szkołami średnimi na 17.114.737 uczniów. W kierowanych przez Kościół katolicki szkołach wyższych uczy się 2.288.258 uczniów, a na uniwersytetach studiuje 3.275.440 studentów. Zarówno liczba szkół, jak i uczniów i studentów wszystkich poziomów nauczania wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ośrodki charytatywne i ośrodki pomocy

Ośrodki charytatywne i ośrodki pomocy kierowane przez Kościół na świecie obejmują: 5.558 szpitali, najwięcej w Ameryce (1.721) i w Afryce (1.290); 17.763 przychodni, z największą ich liczbą w Ameryce (5.495), w Afryce (5.280) i w Azji (3.634); 561 leprozoriów głównie w Azji (288) i w Afryce (174); 16.073 domów dla osób starszych, chronicznie chorych i niepełnosprawnych, najwięcej w Europie (8.238) i w Ameryce (4.144); 9.956 sierocińców, z czego około jednej trzeciej w Azji (3.406); 12.387 świetlic dla dzieci; 13.736 doradców małżeńskich w dużej liczbie w Europie (5.948) i w Ameryce (4.696); 36.933 centrów edukacji i reedukacji społecznej i 12.050 innych instytucji, głównie w Ameryce (4.484), Europie (3.939) i w Azji (1.857).

Obszary kościelne podlegające Kongregacji Ewangelizacji Narodów

Na dzień 1 października 2011 r. ogólna liczba obszarów kościelnych podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów wynosiła 1.103. Większość z nich znajduje się w Afryce – 499 i w Azji –473. Na kolejnych miejscach są: Ameryka – 85 i Oceania – 46.

(Agencja Fides 21/10/2011)

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska