• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

SPOTKANIA MODLITEWNE

Wśród form współpracy w działalności misyjnej pierwsze miejsce zajmują: modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Każdy ochrzczony jest powołany, aby modlitwą towarzyszył misjonarzom w ich posłudze głoszenia Słowa Bożego. Z modlitwą trzeba łączyć także ofiarę cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością. Współpraca wyraża się również w trosce o powołania misyjne.

Por. RM 78-79

Modlitwa do Matki Bożej o rozkrzewienie wiary

O Matko Boska, której Serce Niepokalane pełne jest miłosierdzia i macierzyńskiego współczucia, wejrzyj łaskawie na tych, którzy nie słyszeli jeszcze dobrej Nowiny Chrystusowej. Pomnij o Matko, że oni również są dziełem rąk Bożych, stworzeni na Jego podobieństwo i odkupieni Najdroższą Krwią Twego Boskiego Syna. Wyjednaj tym braciom naszym, łaskę poznania prawdziwej wiary, przyjęcia jej, ukochania oraz wiernego jej praktykowania. Oręduj przy tronie Najwyższego, ażeby coraz liczniejsze zastępy misjonarzy wysyłane były do krajów misyjnych, by pozyskać dusze Twemu Boskiemu Synowi. O Panno Święta i Matko Boża, módl się za nami, byśmy jak najprędzej zjednoczeni byli w tej samej nadziei i tej samej miłości. Spraw, byśmy posłuszni słowom Twego Boskiego Syna pozostać mogli w pokoju i radości w Kościele, który On ustanowił dla naszego zbawienia. Amen

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska