• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

MISJONARZE "AD GENTES"

Zadanie rozszerzania wiary spoczywa na każdym uczniu Chrystusa, w sposób szczególny jednak to iż wszyscy jesteśmy misjonarzami, nie wyklucza, a nawet wymaga, by istnieli misjonarze „ad gentes” na całe życie, mający specyficzne powołanie.

To specjalne powołanie objawia się w całkowitym oddaniu całej osoby i całego życia na służbę ewangelizacji, wymaga bezgranicznego poświęcenia sił i czasu. Powołanie misjonarzy na całe życie stanowi przykład misyjnego zaangażowania Kościoła, który zawsze potrzebuje poświęceń radykalnych i całościowych oraz nowych śmiałych impulsów.

Kobiety i mężczyźni realizują to Boże wezwanie do pójścia na krańce ziemi, aby świadczyć o Zmartwychwstałym w wielu Zgromadzeniach misyjnych, które „pozostają nadal bardzo potrzebne”, nie tylko dla działalności misyjnej ad gentes, zgodnie z ich tradycją, ale również dla misyjnego ożywienia zarówno w Kościołach o chrześcijaństwie dawnej daty, jak i młodszych.

Por. RM 65 -66

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska