• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

KONGRESY  MISYJNE

organizowane zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i diecezjalnej są okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy misjologicznej i rozbudzenia gorliwości misyjnej. Spotkania Kongresowe na przestrzeni lat organizowane były zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci.
Kongresom niejednokrotnie towarzyszą sesje naukowe, konferencje, świadectwa misjonarzy. Są one zawsze manifestacją wiary, która umacnia się gdy jest przekazywana i pobudzają do jeszcze bardziej gorliwego i świadomego przeżywania misyjnej natury Kościoła.

Historia Kongresów Misyjnych w Polsce rozpoczyna się od zorganizowanego w dniach od 28 IX do 1 X 1927 r. w Poznaniu Międzynarodowego Kongresu Akademickich Kół Misyjnych. Kongres w Poznaniu był punktem wyjścia dla akcji misyjnej w całym kraju, a szczególnie w środowisku inteligenckim, wśród kapłanów, członków Papieskich Dzieł Misyjnych, jak też w akademickim ruchu misyjnym.
I Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu. Niestety sytuacja polityczna naszego kraju sprawiła iż przez wiele laty niemożliwością było organizowanie podobnych inicjatyw misyjnych.
Dopiero w 1992 roku w odpowiedzi na encyklikę Jana Pawła II Redemptoris Missio, a także w nawiązaniu do tradycji przedwojennych odbył się w Częstochowie II Krajowy Kongres Misyjny. Jego hasłem były słowa: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”.
Natomiast III Krajowy Kongres Misyjny odbył się w dniach 23-24 października 1999 r. na Jasnej Górze. Jego hasło brzmiało: „Misje odnawiają Kościół”.

KONGRESY PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ

W latach 1932-1939 odbyły się trzy Kongresy Misyjne Związku Misyjnego Duchowieństwa. Pierwszy miał miejsce w Warszawie (27-28 IX 1932 r.). Wzięło w nim udział 14 biskupów, 216 księży i 21 kleryków;
Drugi, z udziałem ok. 200 delegatów odbył się w Poznaniu (12-13 I 1938 r.); Trzeci Kongres (22-26 VI 1939 r.), zgromadził w Wilnie ok. 300 delegatów.
IV Kongres Papieskiej Unii Misyjnej - pierwszy po II Wojnie Światowej odbył się w dniach 2 - 4 grudnia 2005 r. na Jasnej Górze i był związany z 85 rocznicą istnienia tego Dzieła w Polsce. Przesłaniem kongresu były słowa: Wszyscy, zawsze i razem dla misji.

OGÓLNOPOLSKIE KONGRESY MISYJNE DZIECI

Kongresy gromadzące małych misjonarzy są jedną z najliczniej uczęszczanych inicjatyw misyjnych.
I Ogólnopolski Kongres Misyjny Dzieci, odbył się w 1995 roku na Jasnej Górze.


KONGRESY MISYJNE MŁODYCH

Ogólnopolskie spotkana misyjne młodych wpisują się w podobne inicjatywy organizowane na szczeblu krajowym.
Młodzież uczestniczy w nich od 1998 roku, kiedy to Niepokalanów był miejscem misyjnego spotkana młodych z całej Polski.
W powojennej historii naszego kraju odbyło się pięć takich spotkań, ostatni Kongres Misyjny Młodych miał miejsce w Poznaniu w 2007 roku.

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska