• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

CZASOPISMA MISYJNE


Czasopisma o tematyce misyjnej wpisują się w nurt prasy katolickiej, służącej informowaniu i formowaniu postawy odpowiedzialnego chrześcijaństwa.
Pogłębianiu ducha misyjnego jak naucza Jan Paweł II, służy przede wszystkim informacja poprzez czasopisma misyjne i inne pomoce audiowizualne. Odgrywają one znaczną rolę, gdyż dzięki  nim można poznać życie Kościoła powszechnego, wypowiedzi i doświadczenia misjonarzy i Kościołów lokalnych, w których oni pracują. (Rmis 83).

Czasopisma z których możemy czerpać wiadomości o misjach to:

„Echo z Afryki i innych kontynentów”
„Horyzonty Misyjne”
„Misje Dzisiaj”
„Misje Salezjańskie”
„Misjonarz”
„Misjonarze Kombonianie”
„Misyjne Drogi”
„Posłaniec Ducha Świętego”
„Posyłam Was”
„Świat Misyjny”
„Światło Narodów”

Misjonarz

Misjonarz

Miesięcznik Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów), wydawany od 1983 r. Dostarcza bogatych informacji o życiu i pracy misjonarzy i misjonarek ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzenia Słowa Bożego, Sióstr Służebnic Ducha Świętego i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Zawiera reportaże z terenów misyjnych, listy od osób prowadzących pracę ewangelizacyjną na wszystkich kontynentach, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły i eseje o tematyce religioznawczej i ekumenicznej.

więcej: http://www.misjonarz.pl

Świat Misyjny

Swiat Misyjny

Poprzez lekturę „Świata Misyjnego” dzieci poznają misyjne kraje, uczestniczą w formacji duchowej ucząc się pomagać słabszym.„Świat Misyjny” zawiera wiele ciekawych artykułów, listów od dzieci z krajów misyjnych,  wywiadów, świadectw wiary, wierszy i rymowanek, misyjne warsztaty i misyjną kuchnię…

więcej: www.missio.org.pl

Lumen Gentium

Lumen Gentium przyjął obecnie formę półrocznika i będzie kontynuatorem Światła Narodów oraz zawieszonego periodyku Zeszyty Misjologiczne, podkreślając w ten sposób ścisłą współpracę PDM z UKSW. Lumen Gentium będzie się składać z dwóch części. W pierwszej, systematycznej, publikowane będą materiały dotyczące podstawowych zagadnień i pojęć z dziedziny misjologii oraz działalności misyjnej Kościoła. Ponadto znajdą się w niej recenzje i oceny publikacji misyjnych i misjologicznych. W części drugiej, która zachowa charakter formacyjno-informacyjny, przede wszystkim będą zamieszczane materiały z konferencji, sesji misjologicznych i spotkań formacyjnych, a także informacje o ważnych wydarzeniach z życia i działalności misyjnej Kościoła.

 

Posyłam Was

Posyłam WasKwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Czasopismo adresowane do animatorów i współpracowników misyjnych Księży Pallotynów oraz do osób, którym bliska jest sprawa Kościoła misyjnego i sprawa powtórnej ewangelizacji w krajach postkomunistycznych. Poprzez zamieszczane artykuły i wywiady „Posyłam Was” ukazuje szeroko zakrojoną działalność misjonarzy pallotyńskich na ich placówkach, np. w Rwandzie i Kongo Demokratycznym, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Wenezueli i Kolumbii oraz na Słowacji, Ukrainie i w Czechach.

więcej: http://www.sekretariat-misyjny.pl

Posłaniec Ducha Świętego

POSŁANIEC DUCHA ŚWIĘTEGODwumiesięcznik wydawany przez Zgromadzenie Ducha Świętego, którego zadaniem jest ukazanie pracy misyjnej w obrębie wszystkich kultur i na wszystkich kontynentach. Ojcowie Duchacze na łamach czasopisma dzielą się z Czytelnikami tym, co mają najcenniejszego w skarbcu swojej duchowości misyjnej.

więcej: http://poslaniec.pl

Misyjne Drogi

Misyjne DrogiDwumiesięcznik misyjny, wydawany przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przedstawia szczególnie pracę polskich Misjonarzy Oblatów; zawiera wywiady z misjonarzami i biskupami z krajów misyjnych, listy misjonarzy, wiadomości misyjne z kraju i ze świata, opowiadania misyjne dla dzieci, papieskie intencje misyjne na każdy miesiąc wraz z rozważaniami oraz reklamy książek o tematyce misyjnej.

więcej: www.misyjnedrogi.pl

Misjonarze Kombonianie

Misjonarze KombonianieCzasopismo "Misjonarze Kombonianie" jest dwumiesięcznikiem misyjnym. Poprzez swoje artykuły, refleksje, świadectwa czasopismo stara się rozbudzać i pogłębiać świadomość misyjną wśród katolików, w sposób szczególny mógł poczuć się prawdziwym misjonarzem. Czasopismo w całości poświęcone jest krajom misyjnym. Treść każdego numeru czasopisma podzielona jest na cztery części: „Fakty i Problemy”, „Wydarzenia”, „Kościół na świecie” i „Młodzież i Misje”.

 

więcej: http://kombonianie.pl

Misje Salezjańskie

MISJE SALEZJAŃSKIE

Dwumiesięcznik wysyłany do wszystkich wspierających dzieło misyjne, aby na bieżąco mogli śledzić pracę misjonarzy, misjonarek i wolontariuszy oraz zapoznać się bliżej z sytuacją i problemami tych, wśród których pracują salezjanie i salezjanki. W pisemku znajdziecie również informacje o adopcji na odległość i o realizowanych projektach.

więcej: www.misje.salezjanie.pl

 

Misje Dzisiaj

MISJE DZISIAJDwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Pismo dla młodzieży i dorosłych, ukazując pełną poświęcenia pracę misjonarzy, przypomina, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do udziału w misji pośród narodów.

więcej: www.misjedzisiaj.missio.org.pl

Horyzonty Misyjne

HORYZONTY MISYJNEKwartalnik wydawany przez Pollotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Czasopismo to pragnie przybliżyć problemy Kościoła misyjnego oraz pracę misjonarzy. Czytelnicy “Horyzontów Misyjnych” stają się współpracownikami dzieła misyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego.

więcej: http://www.horyzonty.misjesac.pl

Echo z Afryki i innych kontynentów

b_200_150_16777215_0___images_stories_czasopisma_copertina_eco.jpgMiesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę Ledóchowską; wydawany jest przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w dziewięciu językach.  „Echo z Afryki…” zanosi troski Kościoła misyjnego do każdego katolickiego domu. Informuje o problemach ewangelizacji na wszystkich kontynentach i zachęca czytelników do czynnej współpracy w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa.

b_200_150_16777215_0___images_stories_czasopisma_eco_dzieciom.jpgwięcej: klawerianki.pl

Papieskie Intencje Misyjne

Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska